Szypry, wypoczynek nad jeziorem Wadąg

Warunkiem rezerwacji jest dokonanie przedpłaty i akceptacja regulaminu:

CENA WYNAJMU DOMKU  – 400,00 PLN / doba ( dla 6 osób )

REGULAMIN POBYTU

1. Rezerwacja dotycząca wynajmu domku następuje w momencie wpłynięcia na podane konto zadatku w wysokości 20%

2. W przypadku odwołania rezerwacji zadatek nie podlega zwrotowi .

3. Przyjazd i odbiór domku przez Najemcę powinien nastąpić o godzinie 14- tej w przypadku spóźnienia należy powiadomić telefonicznie Wynajmującego(Właściciela domku).Wyjazd Najemcy i odbiór domku przez wynajmującego następuje w ostatnim dniu pobytu o godzinie 10- tej W szczególnych przypadkach godzina wyjazdu i przyjazdu do wcześniejszego uzgodnienia.

4. Opłata za pobyt jest uiszczana z góry przez Najemcę w dniu przyjazdu .

5. Dziecko liczone jest jako osoba dorosła.

6. Jeśli z przyczyn niezależnych przez Wynajmującego przyjazd lub pobyt Najemcy uległ opóźnieniu lub skróceniu żaden zwrot za czas niewykonany nie jest należny.

7. Najemca staje się odpowiedzialny za stan przedmiotów na wyposażeniu domku z chwilą przyjęcia kluczy w razie, jakichkolwiek zniszczeń Najemca pokrywa koszty naprawy lub kupna nowego przedmiotu (dotyczy również sprzętu pływającego).

8. Przed wyjazdem Najemca powinien przekazać domek w takim stanie w jakim go zastał (między innymi pozostawić posprzątane pomieszczenia , pozmywane naczynia itp.)

9. W pierwszym dniu pobytu pobierana jest kaucja gwarancyjna w kwocie 200 zł, która zostanie zwrócona w dniu wyjazdu po sprawdzeniu pomieszczeń.Kaucja służy do pokrycia ewentualnych szkód .

10. Najemca nie może użyczyć albo oddać domku letniskowego pod najem innym osobom. Większa liczba osób niż została uzgodniona może przebywać w domku tylko za zgoda właściciela, po dokonaniu opłaty.

11. Pobyt psa po wcześniejszym uzgodnieniu.

12. Wynajmujący nie odpowiada za pozostawiony środek lokomocji na posesji .

13. Wynajmujący nie bierze odpowiedzialności za rzeczy zaginione w czasie pobytu w domkach. Obowiązek zabezpieczenia przed kradzieżą i zniszczeniem spoczywa na Najemcy.

14. Przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych podczas całego okresu najmu należy do Najemcy.Ewentualne skutku nie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych obciążają w całości Najemcę. Organizowanie głośnych imprez a także spotkań towarzyskich z osobami zewnątrz (bez zgłoszonego pobytu) jest niedopuszczalne.

15. Na terenie posesji obowiązuje cisza nocna od godziny 23 do godziny 7 rano.

16. Osoby odwiedzające Najmującego mogą przebywać na terenie posesji oraz domku do godziny 22.

17. Zabrania się przestawiania mebli w domku według własnych potrzeb .

18. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie decyduje właściciel.

ŻYCZYMY MIŁEGO POBYTU

CENA WYNAJMU DOMKU  – 400,00 PLN / doba ( dla 6 osób )